Kly logo.jpg
TJ KLY
Nové stránky naleznete na www.tjkly.cz

Valná Hromada je minulostí

Valná Hromada je minulostí - obrázek

Valná Hromada je minulostí - obrázek

Na včerejší výroční členské schůzi se mimo jiné volil nový výbor TJ Kly.
Program schůze byl následující:
 • Zahájení
 • Zpráva výboru TJ Kly
 • Zpráva A mužstva
 • Zpráva B mužstva
 • Zpráva žáků
 • Zpráva finanční
 • Volba nového výboru TJ Kly
 • Diskuze
 • Schválení usnesení
 • Závěr
Schůze se zúčastnilo 30 členů. V úvodní zprávě předseda oddílu Ing. Miroslav Palanský zhodnotil uplynulý rok a vytyčil cíle TJ pro další rok. V jednotlivých zprávách týmu se hodnotily dosáhnuté výsledky a postavení týmů v soutěžích. Obsahem zprávy finanční byly vynaložené výdaje a příjmy za uplynulý rok a současný stav finančních prostředků TJ. Nový výbor TJ Kly je sedmičlenný, členy nového výboru se stali: Miroslav Palanský st., Jiří Hulička, Pavel Zelenka, Svatobor Joachymstál, Jiří Matějka, Tomáš Hříbal a Josef Procházka. Jednotlivé funkce členů se rozdělí na zítřejší schůzi výboru TJ Kly. Největším tématem diskuze se stala výstavba nových fotbalových kabin, která je největším cílem TJ Kly pro příští rok. "V dubnu se dozvíme, zda nám byla přidělena dotace , o kterou jsme požádali již v srpnu loňského roku. Požádali jsme o maximální možnou částku vzhledem k našim podmínkám, tj. 3 milióny Kč," uvedl ve zprávě výboru předseda Miroslav Palanský st. Na závěr se schválilo usnesení členské schůze pro rok 2008, a to je následující:

USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DNE 16.2.2008

 1. Členská schůze (dále jen ČS) bere na vědomí zprávu výboru TJ.
 2. ČS bere na vědomí zprávu A mužstva, B mužstva, týmu žáků a zprávu finanční.
 3. ČS ukládá výboru TJ zajistit soustředění hráčů v Sedmihorkách.
 4. ČS ukládá v případě přidělení dotace zajistit výstavbu nových kabin.
 5. V případě, že dotace nebude přidělena, ukládá ČS výboru TJ zajistit pořádání 4 zábav a další ročník Memoriálu Jaroslava Píchy.
 6. ČS ukládá výboru oganizačně zajistit 5.Sportovní ples.
 7. ČS bere na vědomí zvolení nového výboru TJ Kly (Palanský, Hulička, Zelenka, Joachymstál, Matějka, Hříbal, Procházka)
17.02.2008 19:30:46
tjkly
All rights reserved. Created by mirkinho (miroslav.palansky@gmail.com) in 2007.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one